heemkundige kring

De Meiboom GULLEGEM

Geschiedenis van Gullegem

Gullegem wordt voor het eerst vermeld als Godelinchehem' in een dotatieoorkonde aan het kapittel van Rijsel daterende uit 1066. Hierbij schonk Boudewijn V, Graaf van Vlaand'eren, een aantal gronden gelegen te Godelinchehem aan het Sint-Pieterskapittel te Rijsel. De toponiem gaat terug op het Germaanse Godelingahaim, wat zoveel wil zeggen als 'de woning van de lieden van Godilo'.

Tijdens het Ancien Régime sprak men altijd over de PAROCHIE Gullegem. Gedurende al die eeuwen steunde de bestuurlijke indeling van onze streken volledig op het leenroerig stelsel, onafgezien van het feit of wij deel uitmaakten van het Graafschap Vlaanderen, het Bourgondische Rijk, het Spaanse Rijk of het Oostenrijkse Keizerrijk. Al die tijd behoorde onze parochie tot het Graafschap Vlaanderen. Dat was opgesplitst in een aantal kasselrijen, waarvan die van Kortrijk op zijn beurt onderverdeeld was in een aantal roeden. Aldus viel Gullegem onder de Roede van Menen, Kasselrij Kortrijk.

Het bestuur van de parochie Gullegem was tijdens het Ancien Régime lange tijd in handen van de Heer van Heule. Pas in 1682 werd de titel 'Heer van Gullegem' verkocht aan de Heer van de uitgestrekte heerlijkheid Hondschote. Tot aan de Franse Annexatie in 1795 waren de eigenaars van de heerlijkheid Hondschote heer en meester over het bestuur van de parochie Gullegem. De huidige deelgemeente Sint-Eloois-Winkel was tot in 1747 een wijk van de parochie van Gullegem. Van dan af werd het kerkelijk een autonome parochie, maar bleef het verder onder het burgerlijk bestuur van de Heer of Vrouwe van vermelde heerlijkheid.

In 1795 werd de parochie Gullegem ingelijfd bij Frankrijk. Meteen werden alle instellingen van het Ancien Régime afgeschaft (graafschap, kasselrijen, roeden...) en onze entiteit werd omgevormd tot een zelfstandige GEMEENTE met een benoemde burgemeester en een verkozen gemeentebestuur. Gullegem behoorde voortaan tot het kanton Moorsele dat deel uitmaakte van het Departement van de Leie. In 1800 werd het Leiedepartement verdeeld in arrondissementen. In 1814-1815 werd Gullegem een gemeente van het kanton Moorsele, arrondissement Kortrijk, provincie West-Vlaanderen.

Het Koninklijk Besluit van 17 september 1975, bekrachtigd door de wet van 30 december 1975, heeft met ingang van 1 januari 1977 de gemeente Gullegem samen met de gemeenten Wevelgem en Moorsele gefusioneerd tot de nieuwe gemeente 'Wevelgem'. De gemeente Gullegem werd afgeschaft en is nu een DEELGEMEENTE geworden. Gelukkig is de band tussen deze drie gemeenten, vroeger parochies van de voormalige roede Menen, door de fusie niet verbroken.

Met de Franse revolutie verdween de titel 'Heer van Gullegem', met de fusie van de gemeenten verdween het ambt van 'Burgemeester van Gullegem'. Daarmee eindigde ook de bestuurlijke geschiedenis van een 'autonoom' Gullegem.