heemkundige kring 'De Meiboom'

gallery/de meiboom-site-tekst
gallery/facebook-klein
gallery/logo voor site met uitleg

Mededelingen

Zoek het eens op in de Beeldbank Kortrijk!

Je bent voor je stamboom op zoek naar doodsantjes van een familielid overleden in de 19deof begin 20steeeuw en je vindt ze nergens. Ga dan eens op zoek in de ‘Beeldbank Kortrijk’. Het stadsarchief Kortrijk bewaart 411.385 doodsantjes uit die periode. En je kan ze online raadplegen vanuit je zetel. Hoe? 

Ga naar Google en tik in : Beeldbank Kortrijk. Op de homepagina kun je dan kiezen uit de ‘Volledige Beeldbank’of het item ‘Bidprentjes en rouwberichten’. Als je dan bovenaan eender welke familienaam invult, verschijnen alle bewaarde doodsantjes met die familienaam. Die bevatten een schat aan informatie voor jouw familiestamboom. En op eenvoudige aanvraag krijg je gratis een kopie in hoge resolutie.

Je kan ook het item ‘Historische kranten’aanvinken en dan met een trefwoord op zoek gaan in de kranten uit de 19deen begin 20steeeuw. Als je opzoekingen wil doen over Gullegem, vul je best de naam ‘Gulleghem’ in, de oude schrijfwijze van toen. Dan kun je grasduinen in de 8.236 kantenknipsels waarin de naam ‘Gulleghem’ voorkomt. Je vindt zo informatie over een of andere gebeurtenis in Gullegem of een andere gemeente: een inhuldigingsstoet, een moord, een brand, een publieke verkoop van eigendommen, uitslagen van paardenkoersen, wielerwedstrijden, … Je kan in die oude kranten ook opzoekingen doen op basis van een familienaam.

Het is ook mogelijk de ‘Volledige beeldbank’te doorzoeken op een bepaald trefwoord. Klik en ontdek meer!

Ga meteen aan de slag.

De herdenking van de bevrijding 100 jaar Eerste Wereldoorlog is pas een jaar voorbij en opnieuw herdenken we een bevrijding. Onze streek werd 75 jaar geleden op het einde van de Tweede Wereldoorlog door Engelsen, Canadezen en Polen bevrijd. Deze keer geen grootse vieringen maar eerder een herinneringsplicht. We moeten even onze beide voeten op de grond plaatsen en stilstaan bij wat wezenlijk geschiedde en wat voor impact deze oorlog heeft teweeggebracht op sociaal, economisch en politiek vlak.

Na relatief weinig oorlogsschade en ideale productiestructuren ontstond na de oorlog een overvloed op velerlei vlakken. Onze tachtigersen negentigers maakten de voor- en naoorlogse veranderingen mee. Hun verhalen en belevenissen blijven goud waard. De naoorlogse periode heeft op onze maatschappij voor een enorme verandering gezorgd. Denk maar aan de overvloed aan nieuwe consumptiegoederen (bv. auto's, huishoudtoestellen, enz.), het enorme aanbod van de voeding- en kledingindustrie, de opmars van de aardolie en deze opsomming is niet eindig. Meer en meer willen we ons als heemkundigen ook focussen op de belevingen en ervaringen van hen die geboren zijn in de jaren '40 en '50 van vorige eeuw. Ze zijn bijzonder interessant en belangrijk voor onze jeugdige en komende generatie.

Wie stuurt op vandaag nog een telegram of briefkaart om een bezoek aan te kondigen? Om maar één voorbeeld te geven, maar die zijn er bij de vleet. Daarom deze oproep aan onze naoorlogse generatie Gullegemnaren. Noteer of rapporteer jouw bijzonder verhaal, jouw boeiendste herinnering uit jouw jeugdjaren, jouw confrontatie met de snel ontwikkelende maatschappij, enz. Wil je jouw verhaal vertellen, maak dan vrijblijvend een afspraak met een van de bestuurs- of redactieleden van de heemkundige kring, wij zullen jouw verhaal noteren. Het zijn die verhalen die wij in 't Meiboompje willen publiceren.

We zoeken ook nog steeds oude foto's uit de tijd van toen: kermissen, brandrampen, inhuldigingen, trouwschietingen, hanenvechtingen, oude beroepen, voetbalmatchen, verkiezingen, politie en veldwachters, bank- en postkantoren ... Wie helpt ons?

Ons e-mailadres

Sinds april 2017 heeft de heemkundige kring De Meiboom zijn eigen e-mailadres.
Via dit e-mailadres kun je ons vragen stellen of kun je ons iets meedelen dat met de geschiedenis van ons dorp Gullegem te maken heeft: burgerwacht, brandweer, landbouw, banditisme, handel en smokkel, sociale bewegingen, rampen, klooster, mirakels, pauselijke zouaven, Eerste en Tweede Wereldoorlog, grensarbeid, immigratie, verkeer, architectuur, Gullegemse kunstschatten, fanfares en harmonies, klokken, familiegeschiedenis, het gemeentewapen, rederijkers, jeugdverenigingen ...

Maar ook over Gullegemse volksfiguren, verdwenen molens en oude hoeven, de stoomtram en het mazoutje, boksers, kinderliedjes, Gullegemse lapnamen, plaatselijke gezegden en volksspreuken, de betekenis van de straatnamen, over de 139 Gullegemse cafés, de verdwenen vlasfabrieken en zwingelkoten en de nieuwe bedrijven ...

We zoeken naar boeiende levensverhalen van bekende en minder bekende Gullegemnaren, het Gullegems volksleven in al zijn aspecten: herinneringen aan vroeger, lokale volksfiguren, ambachten en beroepen, gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen, volksdevotie, volksgeneeskunde, bijgeloof, bezweringen en gaan 'dienen', kermissen en feesten, stoeten en processies ... Kortom, over alles wat met Gullegem te maken heeft. Vooral oude foto's van straten en pleinen, oude kaarten, plannen, notariële akten, enz.

Jouw e-mailadres

We doen een warme oproep aan al onze abonnees om ons hun eventueel e-mailadres te laten weten. In het digitale tijdperk is elektronische communicatie een noodzaak om onze abonnees snel te bereiken voor mededelingen over onze activiteiten. We stellen vast dat ook onze senioren meer en meer de digitale communicatietoer opgaan. Stuur daarom vandaag nog jouw e-mailadres naar: meiboomgullegem@gmail.com

 

 

Sprokkelingen over Ter Walle naar aanleiding van 45 jaar wijkfeesten
Het Meiboompje van april 2020 wordt een themanummer dat volledig gewijd is aan de woonwijk Ter Walle. Een team medewerkers heeft een jaar lang opzoekingen verricht in de archieven en tientallen interviews afgenomen. Het resultaat is een reeks bijdragen met foto's over de in 1964 gebouwde kleuterklasjes, over de wijkfeesten, over het niet gebouwde wijkkerkje, over de aansluiting op het openbaar aardgasnet, over de bouw van de wijkkapel van O.-L.-Vrouw van Banneux, over de ontstaansgeschiedenis van de wijkfeesten ... Er staan ook nooit eerder gepubliceerde kaarten in afgedrukt. En een galerij van de wijkprinsessen en ambassadrices zal niet ontbreken.

 

Beste Gullegemnaren
 
In deze onzekere tijden willen wij met de heemkundige kring De Meiboom ook ons steentje bijdragen. Nu vele vormen van ontspanning niet meer mogelijk zijn, bieden we graag een alternatief.
Zo gingen we op zoek in ons rijk archief naar onze mooiste en interessantste artikels. 
We nemen jullie mee in het rijke verleden van Gullegem en stellen elke week een artikel beschikbaar uit ons archief. Je kunt dit gratis downloaden op onze website www.demeiboomgullegem.be of via deze link

1. Boontjesmarkt

2. Kindertijd 1910-1940 dagelijks leven

3. Kindertijd 1910-1940 kinderarbeid

4. Vreselijke ontploffing

5. De laatste dagen van soldaat Kamiel Deweerdt

6. Gullegemnaren in WO II

7. 150 jaar klooster

8. Familie Hanssens- Bulskamphoeve

9. Deryckere Georges en Omer

10. 35 jaar VTI Gullegem

11. Gullegemse lapnamen

12. Herbergen

 
Veel leesgenot en zorg voor jezelf en voor anderen.
  
De bestuursleden van de heemkundige kring De Meiboom

Dit jaar geen meiboomplanting
Normaliter zouden we op zaterdag 2 mei in het provinciaal domein Bergelen opnieuw de jaarlijkse meiboomplanting organiseren en klinken op de nieuwe lente. Het jeugdtheater Jummies zou het wagenspel 'Het gestolen dagboek' opvoeren. Maar alles valt in het water door de corona-epidemie. Het is onzeker of dit publieksevenement al zal mogen plaatsvinden en anderzijds zijn sinds het van kracht worden van de maatregelen van de overheid de repetities van het jeugdtheater verboden. In die context is het niet mogelijk om dit jaar de meiboomplanting te organiseren .